Top 3 trường mầm non tốt nhất gần KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

3 trường mầm non
Trường Mầm non Thần đồng - Lê Trọng Tấn

1. Trường Mầm non Thần đồng - Lê Trọng Tấn

Kiddi: Mầm non Thần Đồng - Lê Trọng Tấn có cơ sở vật chất hiện đại; dụng cụ trang thiết bị học tập cao cấp, đầy đủ, mang tính giáo dục...

1 Thành viên yêu thích
Trường Mầm Non Anpha Miền Nam (ASYC) - Bình Tân

2. Trường Mầm Non Anpha Miền Nam (ASYC) - Bình Tân

Kiddi: Trường Mầm Non Anpha Miền Nam (ASYC) - Bình Tân được thành lập vào năm 2009 bởi một nhà giáo dục nhiều kinh nghiệm người...

1 Thành viên yêu thích
Trường Mầm Non Ánh Hồng - Quận Bình Tân

3. Trường Mầm Non Ánh Hồng - Quận Bình Tân

Kiddi: Trường Mầm Non Ánh Hồng - Quận Bình Tân được thành lập năm 2012 với mong muốn mang lại trải nghiệm và ký ức tuổi thơ sẽ tồn tại...