Chính sách dữ liệu

1. Giới thiệu

Trang web Kiddi.vn được điều hành bởi công ty TNHH Kiddi Việt Nam, là nền tảng tổng hợp và chia sẻ thông tin về các cơ sở giáo dục mầm non trên toàn quốc. Kiddi.vn tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ Kiddi.vn như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Kiddi.vn có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

2. Kiddi thu thập những thông tin gì?

2.1 Thông tin cá nhân

Kiddi.vn hoàn toàn miễn phí, bạn không cần phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Kiddi.vn chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác với một số nội dung trên website. Các thông tin cá nhân này sử dụng để Kiddi.vn nhận diện và liên hệ với bạn khi cần.

2.2 Lịch sử tìm kiếm

Kiddi.vn sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi có thể đưa ra kết quả tìm kiếm lần sau của bạn chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.

3. Cách thức sử dụng thông tin

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.
Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi bạn đồng ý.

Dữ liệu khách hàng của Kiddi.vn có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

4. Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.

5. Cookies

5.1 Chúng tôi có thể sử dụng "Cookies" hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi thu thập hoặc chia sẻ những thông tin qua đó giúp Chúng tôi cải thiện Kiddi và các Dịch vụ Chúng tôi cung cấp trên Kiddi, hoặc giúp Chúng tôi cung cấp dịch vụ và tính năng mới. "Cookies" là những định danh Chúng tôi chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của Người Dùng cho phép Chúng tôi nhận ra máy tính hoặc thiết bị của Người Dùng và cho Chúng tôi biết làm thế nào và khi nào các Dịch vụ hoặc Kiddi được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và theo dõi các thao tác được thực hiện trên Kiddi. Chúng tôi có thể liên kết các thông tin Cookies đến các Dữ liệu cá nhân. Cookies cũng thu thập thông tin liên quan đến những gì Người Dùng đã tương tác và các trang Người Dùng đã xem. Ngoài ra, Cookies còn được sử dụng để cung cấp những nội dung liên quan đến sở thích của Người Dùng và theo dõi việc sử dụng Kiddi.

5.2 Người Dùng có thể từ chối việc sử dụng các Cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt. Tuy nhiên, xin vui lòng lưu ý rằng nếu Người Dùng làm điều này Người Dùng có thể không có khả năng sử dụng các chức năng đầy đủ của Kiddi hoặc Dịch vụ của Chúng tôi.

6. Liên kết các Website khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang Website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang Kiddi.vn và sẽ đến trang Web bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong Website đó.

7. Làm thế nào để huỷ đăng ký, xoá dữ liệu, yêu cầu truy cập, hoặc thay đổi thông tin người dùng đã cung cấp cho chúng tôi?

7.1 Huỷ đăng ký, xoá dữ liệu

a. Để sửa đổi đăng ký nhận tin qua thư điện tử của Người Dùng, xin vui lòng cho Chúng tôi biết bằng cách gửi thư điện tử tới Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê trong Mục 8.

b. Người Dùng có thể rút lại sự đồng ý của Người Dùng đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử tới Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê trong Mục 8.

c. Một khi Chúng tôi đã nhận được một yêu cầu rõ ràng về việc hủy đồng ý của Người Dùng và xác minh danh tính của Người Dùng, Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của Người Dùng cho việc hủy đồng ý đó, và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng theo cách thức nêu trong yêu cầu của Người Dùng. Nếu Chúng tôi không thể xác minh danh tính của Người Dùng hoặc hiểu được các chỉ dẫn của Người Dùng, Chúng tôi sẽ liên hệ với Người Dùng để làm rõ yêu cầu của Người Dùng.

d. Tuy nhiên, thu hồi chấp thuận của Người Dùng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nhất định phát sinh từ việc hủy chấp thuận này. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ thu hồi của Người Dùng về sự đồng ý cho Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng, điều này có thể có nghĩa rằng Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ cho Người Dùng, Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại với Người Dùng và/hoặc hợp đồng Người Dùng có với Chúng tôi và Chúng tôi sẽ thông báo cho Người Dùng.

7.2 Yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

a. Nếu Người Dùng đã đăng ký một tài khoản với Chúng tôi, Người Dùng có thể trực tiếp truy cập và/hoặc sửa Dữ liệu cá nhân của Người Dùng hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi thông qua mục Cài đặt Tài khoản trên Kiddi. Nếu Người Dùng chưa đăng ký tài khoản với Chúng tôi, Người Dùng có thể yêu cầu để truy cập và/hoặc sửa Dữ liệu cá nhân của Người Dùng hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi bằng cách gửi văn bản yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi cần có đủ thông tin từ Người Dùng để xác định danh tính của Người Dùng cũng như bản chất yêu cầu của Người Dùng để có thể xử lí yêu cầu của Người Dùng. Do đó, hãy gửi yêu cầu bằng văn bản bằng cách gửi email tới Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê bên dưới trong Mục 8.

b. Đối với yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân, một khi Chúng tôi có đầy đủ thông tin từ Người Dùng để xử lý yêu cầu đó, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Người Dùng các Dữ liệu cá nhân có liên quan trong vòng 30 ngày. Trường hợp Chúng tôi không thể đáp ứng cho Người Dùng trong vòng 30 ngày, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người Dùng về thời gian sớm nhất có thể trong phạm vi mà Chúng tôi có thể cung cấp cho Người Dùng các thông tin yêu cầu. Lưu ý rằng Chúng tôi có thể miễn trừ một số loại nhất định của Dữ liệu cá nhân khỏi việc yêu cầu truy cập của Người Dùng.

c. Đối với yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân, một khi Chúng tôi có đầy đủ thông tin từ Người Dùng để xử lý, Chúng tôi sẽ:

i. Chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Người Dùng trong vòng 30 ngày. Trường hợp Chúng tôi không thể làm như vậy trong vòng 30 ngày, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người Dùng về thời gian sớm nhất mà Chúng tôi có thể thực hiện. Tuy nhiên, Chúng tôi bảo lưu quyền, căn cứ theo pháp luật áp dụng, loại trừ một số loại thông tin nhất định của Dữ liệu cá nhân khỏi yêu cầu sửa đổi cũng như quy định các tình huống mà việc sửa đổi là không cần thiết mặc dù Người Dùng có yêu cầu;

ii. Chúng tôi sẽ gửi các Dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa tới mọi tổ chức khác mà Chúng tôi đã tiết lộ các Dữ liệu cá nhân này trong vòng 01 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện, trừ khi các tổ chức khác không cần những dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ mục đích pháp lý, kinh doanh nào.

d. Không bị ảnh hưởng bởi điểm c (i) trên, nếu Người Dùng yêu cầu, Chúng tôi có thể gửi các dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa chỉ cho các tổ chức cụ thể mà Chúng tôi đã tiết lộ các dữ liệu cá nhân này trong vòng 01 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện.

e. Chúng tôi sẽ/có thể tính một mức phí hợp lý cho việc xử lý các yêu cầu truy cập vào Dữ liệu cá nhân của Người Dùng. Nếu Chúng tôi quyết định thu phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Người Dùng một ước tính bằng văn bản về việc tính phí. Xin lưu ý rằng Chúng tôi không cần phải trả lời hoặc xử lý với yêu cầu truy cập của Người Dùng, trừ khi Người Dùng đã đồng ý trả tiền phí.

f. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Người Dùng dựa theo với các quy định đã nêu trong các luật liên quan, luật yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp quy định.

8. Điều khoản thay đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong Kiddi.vn, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email support@kiddi.vn. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.