Top 8 trường mầm non tốt nhất gần Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

8 trường mầm non
Trường Mầm non Redsun (Redsun Kindergarten) - Thủ Đức

1. Trường Mầm non Redsun (Redsun Kindergarten) - Thủ Đức

Kiddi: Redsun Kindergarten Thủ Đức là thành viên Hệ thống giáo dục Redsun được đưa vào hoạt động từ năm 7/2019 với mong muốn xây dựng...

2 Thành viên yêu thích
Trường Mầm non Việt Mỹ - Thủ Đức

2. Trường Mầm non Việt Mỹ - Thủ Đức

Kiddi: I. Lịch sử hình thành Trường MN Việt Mỹ được hình thành từ ngày 24 tháng 08 năm 2011. Trải qua 8 năm hình thành và phát...

1 Thành viên yêu thích
Trường Mầm non Vietnam Canada Preschool - Thủ Đức

3. Trường Mầm non Vietnam Canada Preschool - Thủ Đức

Kiddi: VIETNAM CANADA PRESCHOOL được sáng lập bởi các nhà quản lý giáo dục nhiều năm kinh nghiệm đồng thời cũng là những bậc làm cha,...

1 Thành viên yêu thích
Mầm non Quốc tế Cánh Thiên Thần - Võ Văn Ngân

4. Mầm non Quốc tế Cánh Thiên Thần - Võ Văn Ngân

Kiddi: Mầm non Quốc tế Cánh Thiên Thần - Võ Văn Ngân được xây dựng theo chuẩn Quốc Gia. Phòng học thiết kế đẹp, yên tĩnh, thoáng mát...

Trường Mầm non Đại Việt Mỹ – Einstein

5. Trường Mầm non Đại Việt Mỹ – Einstein

Kiddi: Trường Mầm non Đại Việt Mỹ – Einstein thuộc hệ thống Mầm non ACPI, được thành lập với sứ mệnh xây dựng chương trình giáo dục...

Trường Mầm Non Quốc Tế Cánh Thiên Thần - Đoàn Kết

6. Trường Mầm Non Quốc Tế Cánh Thiên Thần - Đoàn Kết

Kiddi: Trường Mầm non Quốc tế Cánh Thiên Thần (Angel Wings International Kindergarten) được thành lập với mục tiêu song hành cùng phụ...

Trường Mầm non Học Viện Hoa Kỳ (AAE) – CS4 Thủ Đức

7. Trường Mầm non Học Viện Hoa Kỳ (AAE) – CS4 Thủ Đức

Kiddi: Trường Mầm non Học Viện Hoa Kỳ (AAE) – CS4 Thủ Đức được hình thành với sứ mệnh xây dựng môi trường giáo dục định hướng Mỹ, cung...

Trường Mầm non Quốc tế Sài Gòn Academy - Tô Vĩnh Diện

8. Trường Mầm non Quốc tế Sài Gòn Academy - Tô Vĩnh Diện

Kiddi: Trường Mầm non Quốc tế Sài Gòn Academy - Tô Vĩnh Diện ứng dụng các phương pháp giáo dục sớm tiên tiến nhằm phát triển tối đa...