Trường mầm non Văn Hiến - Thụy Khuê

thuộc Trường mầm non Văn Hiến, Quận Tây Hồ