Top 5 trường mầm non tốt nhất gần Nhà Thờ Đức Bà, Quận 1, Hồ Chí Minh

5 trường mầm non
​Trường Mầm non Quốc tế WorldKids - Nguyễn Thị Minh Khai ( Cơ sở 1)

1. ​Trường Mầm non Quốc tế WorldKids - Nguyễn Thị Minh Khai ( Cơ sở 1)

Kiddi: Trường Mầm non Quốc tế WorldKids - Nguyễn Thị Minh Khai ( Cơ sở 1) trang bị cơ sở vật chất tốt, bao gồm phòng học lớn, phòng...

1 Thành viên yêu thích
Trường Mầm non Sân Lá Cọ (Stamford Grammar) - Phùng Khắc Khoan

2. Trường Mầm non Sân Lá Cọ (Stamford Grammar) - Phùng Khắc Khoan

Kiddi: Tại Trường Mầm non Sân Lá Cọ (Stamford Grammar) - Phùng Khắc Khoan, các bé sẽ được học tập và sinh hoạt với các giáo viên nói...

1 Thành viên yêu thích
Trường Mầm Non Pandakids - Phan Kế Bính

3. Trường Mầm Non Pandakids - Phan Kế Bính

Kiddi: Mầm non Panda Kids - Phan Kế Bình được thành lập vào năm 2005, bởi một đội ngũ cùng xuất thân từ ĐH Sư Phạm, với những phương...

Trường Mầm non Thực hành 19/5 Thành phố - Nguyễn Đình Chiểu

4. Trường Mầm non Thực hành 19/5 Thành phố - Nguyễn Đình Chiểu

Kiddi: Trường Mầm non Thực hành 19/5 Thành phố - Nguyễn Đình Chiểu nguyên là Nhà trẻ Thực hành 19/5 được tiếp nhận từ Ký Nhi Viện của...

Mầm non Việt Úc - Trần Cao Vân

5. Mầm non Việt Úc - Trần Cao Vân

Kiddi: Mầm non Việt Úc - Trần Cao Vân thành lập năm 2005, luôn coi học sinh là đối tượng trung tâm trong quá trình chăm sóc. Mỗi học...