Top 3 trường mầm non tốt nhất gần Galaxy Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh

3 trường mầm non
Trường Mầm non Công Dân Quốc Tế (ICK) - Cô Bắc

1. Trường Mầm non Công Dân Quốc Tế (ICK) - Cô Bắc

Kiddi: Trường Mầm non Công Dân Quốc Tế (ICK) - Cô Bắc được thành lập từ năm 2009, đã và đang trở thành một ngôi trường đáng...

2 Thành viên yêu thích
Trường Mầm non Sân Lá Cọ (Stamford Grammar) - Phùng Khắc Khoan

2. Trường Mầm non Sân Lá Cọ (Stamford Grammar) - Phùng Khắc Khoan

Kiddi: Tại Trường Mầm non Sân Lá Cọ (Stamford Grammar) - Phùng Khắc Khoan, các bé sẽ được học tập và sinh hoạt với các giáo viên nói...

1 Thành viên yêu thích
Mầm non Việt Úc - Trần Cao Vân

3. Mầm non Việt Úc - Trần Cao Vân

Kiddi: Mầm non Việt Úc - Trần Cao Vân thành lập năm 2005, luôn coi học sinh là đối tượng trung tâm trong quá trình chăm sóc. Mỗi học...