Top 3 trường mầm non tốt nhất gần Diamond Plaza, Quận 1, Hồ Chí Minh

3 trường mầm non
Trường Mầm non Sân Lá Cọ (Stamford Grammar) - Phùng Khắc Khoan

1. Trường Mầm non Sân Lá Cọ (Stamford Grammar) - Phùng Khắc Khoan

Kiddi: Tại Trường Mầm non Sân Lá Cọ (Stamford Grammar) - Phùng Khắc Khoan, các bé sẽ được học tập và sinh hoạt với các giáo viên nói...

1 Thành viên yêu thích
Trường Mầm non Thực hành 19/5 Thành phố - Nguyễn Đình Chiểu

2. Trường Mầm non Thực hành 19/5 Thành phố - Nguyễn Đình Chiểu

Kiddi: Trường Mầm non Thực hành 19/5 Thành phố - Nguyễn Đình Chiểu nguyên là Nhà trẻ Thực hành 19/5 được tiếp nhận từ Ký Nhi Viện của...

Mầm non Việt Úc - Trần Cao Vân

3. Mầm non Việt Úc - Trần Cao Vân

Kiddi: Mầm non Việt Úc - Trần Cao Vân thành lập năm 2005, luôn coi học sinh là đối tượng trung tâm trong quá trình chăm sóc. Mỗi học...