Top 9 trường mầm non tốt nhất gần Tình quang, Quận Long Biên, Hà Nội

9 trường mầm non
Trường Mầm non Quả Táo Xanh - Làng Tình Quang

1. Trường Mầm non Quả Táo Xanh - Làng Tình Quang

Kiddi: Trường Mầm non Quả Táo Xanh được
 thành lập vào tháng 8 năm 2017, tiền thân là trường mầm non Hải Phương.Với
 cơ sở vật...

Trường Mầm non Sinh Thái EraSchool – Đê Vàng

2. Trường Mầm non Sinh Thái EraSchool – Đê Vàng

Kiddi: Trường Mầm non Sinh Thái EraSchool – Đê Vàng được xây dựng từ tâm huyết của một giảng viên trường Đại học Nông nghiệp yêu nghề...

Trường Mầm non Ngôi nhà của trẻ - Khu đô thị Việt Hưng

3. Trường Mầm non Ngôi nhà của trẻ - Khu đô thị Việt Hưng

Kiddi: Trường Mầm non Ngôi nhà của trẻ - Khu đô thị Việt Hưng mang đến một môi trường học tập hiện đại, thân thiện và năng động. Trẻ...

Trường Mầm non Quả Táo Xanh - Kẻ Tạnh

4. Trường Mầm non Quả Táo Xanh - Kẻ Tạnh

Kiddi: Trường Mầm non Quả Táo Xanh được thành lập vào tháng 8 năm 2017, tiền thân là trường mầm non Hải Phương. Với cơ sở vật chất...

Trường mầm non Hải Phương - Giang Biên

5. Trường mầm non Hải Phương - Giang Biên

Kiddi: Trường mầm non Hải Phương - Giang Biên là một trong ba cơ sở của trường mầm non Hải Phương. Mục tiêu của nhà trường là lấy trẻ...

Trường mầm non Hải Phương - Kẻ Tạnh

6. Trường mầm non Hải Phương - Kẻ Tạnh

Kiddi: Trường mầm non Hải Phương - Kẻ Tạnh là một trong ba cơ sở của trường mầm non Hải Phương. Chương trình chăm sóc và giáo dục...

Trường mầm non Ngôi Sao Việt - Ngô Gia Tự

7. Trường mầm non Ngôi Sao Việt - Ngô Gia Tự

Kiddi: Trường mầm non Ngôi Sao Việt - Ngô Gia Tự ra đời với mong muốn mang lại môi trường giáo dục tận tâm thể hiện qua việc giáo dục...

Trường Mầm non Ban Mai - Khu ĐTM Việt Hưng

8. Trường Mầm non Ban Mai - Khu ĐTM Việt Hưng

Kiddi: Nằm trong khuôn viên khu BT HH04 - Đô thị mới Việt Hưng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội, Trường Mầm Non Ban Mai - Khu ĐTM...

Trường mầm non tư thục Thánh Gióng - KĐT Việt Hưng

9. Trường mầm non tư thục Thánh Gióng - KĐT Việt Hưng

Kiddi: Trường mầm non tư thục Thánh Gióng - KĐT Việt Hưng thực hiện chương trình giáo dục của Vụ giáo dục Mầm Non – Bộ Giáo dục &...

Phạm: Mình muốn xin thông tin của trường đối với bé 20th không có hộ khẩu ở đây.