Top 9 trường mầm non tốt nhất gần Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

9 trường mầm non
Trường Mầm non Baby Fish Montessori - Thượng Thanh

1. Trường Mầm non Baby Fish Montessori - Thượng Thanh

Kiddi: Baby Fish Montessori theo đuổi phương pháp giáo dục Montessori một phương pháp giáo dục tiên tiến được đánh giá cao trên thế...

2 Thành viên yêu thích
Trường mầm non chất lượng cao Thăng Long Kidsmart - Đức Giang

2. Trường mầm non chất lượng cao Thăng Long Kidsmart - Đức Giang

Kiddi: Trường Mầm non chất lượng cao Thăng Long KidsMart - Đức Giang được thành lập vào tháng 9/2009 nhằm đáp ứng nhu cầu chung của xã...

1 Thành viên yêu thích
Trường mầm non Thuận Hoà (Harmony Kindergarten) - Ngọc Thụy

3. Trường mầm non Thuận Hoà (Harmony Kindergarten) - Ngọc Thụy

Kiddi: Trường mầm non Harmony Kindergarten thành lập với mong muốn sẽ trao cho trẻ thế giới tuổi thơ thần tiên, nuôi dưỡng trí tưởng...

1 Thành viên yêu thích
Trường Mầm non Hoa Thuỷ Tiên - Thượng Thanh

4. Trường Mầm non Hoa Thuỷ Tiên - Thượng Thanh

Kiddi: Trường mầm non Hoa Thủy Tiên - Thượng Thanh là cơ sở đầu tiên của nhà trường.Trường thực hiện chương trình học theo Quy định...

1 Thành viên yêu thích
Trường Mầm non Nắng Montessori (Sunny Montessori Kindergarten) - Thượng Thanh

5. Trường Mầm non Nắng Montessori (Sunny Montessori Kindergarten) - Thượng Thanh

Kiddi: Xuất phát từ tình yêu của người mẹ mong muốn tìm được môi trường Giáo dục tốt nhất cho con, trường mầm non Nắng Montessori...

1 Thành viên yêu thích
Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên – Hoa Lâm

6. Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên – Hoa Lâm

Kiddi: Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên – Hoa Lâm được thành lập vào tháng 7 năm 2007 với sứ mệnh cung cấp một chương trình nuôi – dạy...

Trường mầm non Trẻ Thơ Việt - Ngọc Thụy

7. Trường mầm non Trẻ Thơ Việt - Ngọc Thụy

Kiddi: Trường mầm non Trẻ Thơ Việt - Ngọc Thụy ra đời với mong muốn mang lại cho trẻ em lứa tuổi mầm non trong khu vực một môi trường...

Trường mầm non Baby Fish Montessori Kindergarten - Thượng Thanh

8. Trường mầm non Baby Fish Montessori Kindergarten - Thượng Thanh

Kiddi: Trường mầm non Baby Fish Montessori Kindergarten - Thượng Thanh ra đời với mong muốn xây dựng một môi trường giáo dục thân...

Trường Mầm non Z Kids - Lý Sơn

9. Trường Mầm non Z Kids - Lý Sơn

Kiddi: Trường Mầm non Z Kids - Lý Sơn được hình thành và phát triển cùng với Nhà máy Z133 - Bộ Quốc Phòng. Trải qua 50 năm xây dựng và...