Top 9 trường mầm non tốt nhất gần đường Khương Hạ Mới, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

9 trường mầm non
Trường Mầm non VietGenius - Phan Đình Giót

1. Trường Mầm non VietGenius - Phan Đình Giót

Kiddi: Trường Mầm non VietGenius - Phan Đình Giót là một môi trường giáo an toàn, chất lượng, đảm báo phát triển về cả mặt thể chất và...

3 Thành viên yêu thích
Mầm Non NẮNG BAN MAI - Nguyễn Văn Trỗi

2. Mầm Non NẮNG BAN MAI - Nguyễn Văn Trỗi

Kiddi: Trường MN Nắng Ban Mai mang đến cho các con một môi trường học thân thiện với cơ sở vật chất đầy đủ, chế độ dinh dưỡng và giáo...

1 Thành viên yêu thích
Trường mầm non 20 - Phan Đình Giót

3. Trường mầm non 20 - Phan Đình Giót

Kiddi: Trường mầm non X20 - Phan Đình Giót thực hiện chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục Ðào tạo quy định. Phương pháp giáo dục hiện...

1 Thành viên yêu thích
Trường mầm non Việt An - Kim Giang

4. Trường mầm non Việt An - Kim Giang

Kiddi: Trường mầm non Việt An - Kim Giang thành lập với mong muốn xây dựng một môi trường chăm sóc và dạy dỗ trẻ thật tốt để từ đó...

Trường Mầm Non Funny Kids - Vũ Tông Phan

5. Trường Mầm Non Funny Kids - Vũ Tông Phan

Kiddi: Trường mầm non Funny Kids được thành lập năm 2015 với phương châm : "Yêu thương gắn liền trách nhiệm". Tại Trường mầm...

Trường mầm non Bông Sen Hồng - Bùi Xương Trạch

6. Trường mầm non Bông Sen Hồng - Bùi Xương Trạch

Kiddi: Trường mầm non Bông Sen Hồng - Bùi Xương Trạch được thành lập từ tháng 6 - 2007. Thực hiện giảng dạy theo chương trình giáo dục...

Trường mầm non Vàng Anh - Giải Phóng

7. Trường mầm non Vàng Anh - Giải Phóng

Kiddi: Trường mầm non Vàng Anh - Giải Phóng thành lập với mong muốn mang cho trẻ em lứa tuổi mầm non trong khu vực một môi trường giáo...

Trường mầm non Sunny House - Bùi Xương Trạch

8. Trường mầm non Sunny House - Bùi Xương Trạch

Kiddi: Trường mầm non Sunny House - Bùi Xương Trạch áp dụng chương trình giảng dạy theo chuẩn giáo dục chuyên ngành mầm non của Bộ...

Trường mầm non Sao Mai - Bùi Xương Trạch

9. Trường mầm non Sao Mai - Bùi Xương Trạch

Kiddi: Trường mầm non Sao Mai - Bùi Xương Trạch thành lập với mục đích chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhằm giúp trẻ em lứa tuổi...