Top 2 trường mầm non tốt nhất gần Công Viên Lê Thị Riêng, Quận 3, Hồ Chí Minh

2 trường mầm non
Mầm non tư thục Sóc Nâu - Lê Văn Sỹ

1. Mầm non tư thục Sóc Nâu - Lê Văn Sỹ

Kiddi: Mầm non tư thục Sóc Nâu - Lê Văn Sỹ được thành lập ngày 28/07/2010 với diện tích lên tới 400m2; Sân chơi 100m2 và các phòng học...

3 Thành viên yêu thích
Trường Mầm non 12 - Trường Sa

2. Trường Mầm non 12 - Trường Sa

Kiddi: Trường Mầm non 12 - Trường Sa áp dụng phương pháp giảng dạy chuẩn theo chương trình Bộ Giáo dục & Đào tạo, đồng thời áp...