Top 9 trường mầm non tốt nhất gần Bình Phú, Quận 6, Hồ Chí Minh

9 trường mầm non
Trường Mầm non Thiên Anh - Vành Đai

1. Trường Mầm non Thiên Anh - Vành Đai

Kiddi: Trường Mầm non Thiên Anh - Vành Đai chính thức đi vào hoạt động vào tháng 9/2017 với phương hướng phát triển, trở thành môi...

1 Thành viên yêu thích
Trường mầm non Quốc Anh - Quận 6

2. Trường mầm non Quốc Anh - Quận 6

Kiddi: Trường Mầm Non Quốc Anh được thành lập từ năm 2016, đã và đang trở thành một ngôi trường đáng tin cậy cho Trẻ...

Trường Mầm non Việt Hoa - Chợ Lớn

3. Trường Mầm non Việt Hoa - Chợ Lớn

Kiddi: Tại trường Mầm non Việt Hoa - Chợ Lớn, những gì trẻ học được ở tuổi ấu thơ sẽ là nền tảng cơ sở cho tương lai. Sự tự tin của...

Trường mầm non Dân Kiệt - Quận 6

4. Trường mầm non Dân Kiệt - Quận 6

Kiddi: Trường mầm non Dân Kiệt - Quận 6 lấy phương châm “Vì thế hệ ngày mai - Vì đất nước tương lai” làm phương châm hoạt động. Nhà...

Trường Mầm non Pencil House Kind - Quận 6

5. Trường Mầm non Pencil House Kind - Quận 6

Kiddi: Trường Pencil House là trường được thành lập từ các giáo viên dạy trong trường quốc tế lâu năm, Đây là trường dạy chương trình...

Trường Mầm Non Sao Vàng - Quận 6

6. Trường Mầm Non Sao Vàng - Quận 6

Kiddi: Mầm non là bậc học đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhận thức, phát triển trí tuệ và thể chất ở trẻ. Mặt...

Trường Mầm non Việt - Bình Phú

7. Trường Mầm non Việt - Bình Phú

Kiddi: Trường Mầm non Việt - Bình Phú với phương châm giáo dục “Lấy trẻ làm
 trung tâm” luôn hướng tới nuôi dưỡng và giáo dục các...

Trường Mầm non Việt - Chợ Lớn

8. Trường Mầm non Việt - Chợ Lớn

Kiddi: Ở trường Mầm non Việt - Chợ Lớn, với phương châm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”, trường Mầm non Việt - Chợ Lớn hướng tới nuôi...

Trường mầm non tư thục Đô Rê Mon - Quận 6

9. Trường mầm non tư thục Đô Rê Mon - Quận 6

Kiddi: Trường mầm non tư thục Đô Rê Mon - Quận 6 được thành lập ngày 25 tháng 9 năm 2015 không ngừng phấn đấu với chính mình và làm...