Top 3 trường mầm non tốt nhất gần Bình Phú - Phú Định, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

3 trường mầm non
Hệ thống Giáo dục Mầm non Việt Mỹ - Hoàn Mỹ - Kinh Dương Vương

1. Hệ thống Giáo dục Mầm non Việt Mỹ - Hoàn Mỹ - Kinh Dương Vương

Kiddi: Hệ thống Giáo dục Mầm non Việt Mỹ - Hoàn Mỹ - Kinh Dương Vương là cơ sở đầu tiên trong chuỗi hệ thống mầm non Việt Mỹ - Hoàn...

2 Thành viên yêu thích
Trường Mầm Non Tinh Tú (StarKids Pre-School) - Kinh Dương Vương

2. Trường Mầm Non Tinh Tú (StarKids Pre-School) - Kinh Dương Vương

Kiddi: Với diện tích sử dụng lên đến 1700m2, trường Mầm non Tinh Tú StarKids - Kinh Dương Vương có cơ sở vật chất hiện đại, được thiết...

1 Thành viên yêu thích
Trường Mầm non Hoa Hướng Dương (Ehome 3) - Quận Bình Tân

3. Trường Mầm non Hoa Hướng Dương (Ehome 3) - Quận Bình Tân

Kiddi: Trường Mầm non Hoa Hướng Dương (Ehome 3) - Quận Bình Tân bắt đầu hoạt động từ tháng 06/2017.Trường Mầm non Hoa Hướng Dương...

1 Thành viên yêu thích