Trường Mầm non quốc tế Kindy City

Đề xuất chỉnh sửa

Giới thiệu về Trường Mầm non quốc tế Kindy City

Trường Mầm non Quốc tế Kindy City được cấp phép thành lập vào ngày 28 tháng 11 năm 2014, theo quyết định số 162/QĐ-UBND của UBND Quận 3, hoạt động dưới sự quản lý của Phòng Giáo Dục Quận 3, Sở Giáo Dục-Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận được sự tin tưởng của các bận phụ huynh, tới nay Trường Mầm non Quốc tế Kindy City đã mở thêm cơ sở thứ 08 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chi nhánh thuộc Trường Mầm non quốc tế Kindy City

1. Trường Mầm non quốc tế Kindy City - Điện Biên Phủ

Kiddi viết: Trường Mầm non Quốc tế Kindy City được cấp phép thành lập vào ngày 28 tháng 11 năm 2014. Nhận...

2. Trường Mầm non quốc tế Kindy City - Cộng Hòa

Kiddi viết: Trường Mầm non quốc tế Kindy City - Cộng Hòa được cấp phép thành lập vào ngày 28 tháng 11 năm...

3. Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Ngô Quang Huy

Kiddi viết: Với khuôn viên rộng lớn đồng nhất với các cơ sở khác, Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Ngô...

4. Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Vành Đai Trong

Kiddi viết: Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Vành Đai Trong với khuôn viên rộng lớn đồng nhất với các cơ...

Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Trần Quốc Thảo

5. Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Trần Quốc Thảo

Kiddi viết: Nội dung và đường hướng nuôi dạy trẻ tại Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Trần Quốc Thảo được...

Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Nguyễn Duy Dương

6. Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Nguyễn Duy Dương

Kiddi viết: Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Nguyễn Duy Dương với nỗ lực chung nhất là đem lại cho trẻ một...

Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Him Lam

7. Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Him Lam

Kiddi viết: Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Him Lam được cấp phép thành lập vào ngày 28 tháng 11 năm...

Trường Mầm non quốc tế Kindy City  - Phan Xích Long

8. Trường Mầm non quốc tế Kindy City - Phan Xích Long

Kiddi viết: Trường Mầm non Quốc tế Kindy City - Phan Xích Long có hệ thống cơ sở vật chất đến các trang thiết...

Xem tất cả

Ảnh

Thương hiệu này chưa tải lên bất cứ ảnh nào.
Hãy là người tiên phong, tải lên bức ảnh đầu tiên!

Trường Mầm non quốc tế Kindy City
kiddier
20, Tháng chín, 2017
Trường Mầm non quốc tế Kindy City
kiddier
20, Tháng chín, 2017
Trường Mầm non quốc tế Kindy City
kiddier
20, Tháng chín, 2017
Click để xem 39 ảnh nữa
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường Mầm non quốc tế Kindy City

Bình luận

Cơ sở vật chất

Bể bơiBể bơi
Sân chơi ngoài trờiSân chơi ngoài trời
Sân chơi trong nhàSân chơi trong nhà
Thư việnThư viện
Xem camera trực tuyếnXem camera trực tuyến

Dịch vụ

Ăn sángĂn sáng
Xe buýt đưa đónXe buýt đưa đón
Báo lỗi