Ethos Asia

Đề xuất chỉnh sửa

Giới thiệu về Ethos Asia

Trung tâm Ethos tập trung vào hỗ trợ sự phát triển của trẻ em. Chúng tôi đặt các em vào vị trí trung tâm của chương trình, và chúng tôi sẽ xây dựng chương trình hỗ trợ xung quanh các em. Chúng tôi cố gắng đặt chúng tôi vào hoàn cảnh của các em, để có thể tạo nên chương trình

All About Me – Tất cả về Con

Chúng tôi tin rằng sự thống nhất và đồng bộ là yếu tố then chốt để hỗ trợ sự phát triển của trẻ. Tất cả những người lớn có liên quan đến trẻ nên áp dụng cùng một phương pháp vào tất cả các khung thời gian, và trong mọi hoàn cảnh. Đây là cách tốt nhất và nhanh nhất để có thể hỗ trợ trẻ phát triển.

Để có thể xây dựng được hệ thống hỗ trợ trẻ toàn diện, chúng tôi cung cấp ba dịch vụ: Know Me – Biết Con; Understand Me – Hiểu Con; và Include Me – Bao gồm Con.

Chúng tôi thấy rằng dịch vụ chúng tôi cung cấp chủ yếu hỗ trợ cho giáo dục. Chúng tôi tin tưởng rằng những thay đổi có thể thực hiện được thông qua kiến thức. Kiến thức sẽ dẫn đến sự thấu hiểu. Thấu hiểu thúc đẩy sự hòa nhập. Với hòa nhập, tất cả các trẻ em sẽ được trao cơ hội để đạt đến sự thành công; các cơ hội này thường bị đóng lại bởi sự thiếu các kỹ năng cũng như sự tự tin rằng có thể hỗ trợ được những nhu cầu khác nhau của trẻ.

Trung tâm Ethos cung cấp dịch vụ tại Việt Nam bằng cả hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt. Chúng tôi hỗ trợ trẻ em từ 12 tháng đến 18 tuổi.

Các chi nhánh thuộc Ethos Asia

Ethos Asia

1. Ethos Asia

Kiddi viết: Trung tâm Ethos tập trung vào hỗ trợ sự phát triển của trẻ em. Chúng tôi đặt các em vào vị trí...

Ảnh

Thương hiệu này chưa tải lên bất cứ ảnh nào.
Hãy là người tiên phong, tải lên bức ảnh đầu tiên!

Ethos Asia
kiddier
17, Tháng tư, 2019

Bình luận

Cơ sở vật chất

Sân chơi ngoài trờiSân chơi ngoài trời
Sân chơi trong nhàSân chơi trong nhà
Báo lỗi