Trường mầm non Hà Anh Montessori - Khương Hạ

thuộc Trường mầm non Hà Anh Montessori , Quận Thanh Xuân