Mầm Non Sao Việt - Tố Hữu

thuộc Mầm Non Sao Việt, Quận Thanh Xuân