Trường mầm non Thanh Bình - Minh Bảo

Xã Minh Bảo

Học phí: 60 Nghìn đến 75 Nghìn

  Trường mầm non Thanh Bình - Minh Bảo đã xác định trọng tâm chính là tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa trẻ đến học tại trường chính, vận động, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh nhận rõ ý nghĩa của việc đưa trẻ ra điểm chính học sẽ được tiếp cận đồ dùng học tập tốt hơn như: Hệ thống máy chiếu, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng học tập, được vui chơi với các bạn ở điểm chính...


  Loại hình trường
  Trường mầm non công lập
  Nhận trẻ từ
  12 tháng - 5 tuổi
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Xã Minh Bảo

  Vị trí

  Địa chỉ
  Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái
  Chỉ đường
  Sử dụng Google Maps
  Trường mầm non Thanh Bình - Minh Bảo

  Các trường mầm non lân cận được quan tâm, tìm hiểu nhiều

  Xung quanh địa chỉ Xã Minh Bảo