Trường mầm non Tuổi Xanh 2 - Tân Hội

Ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội

Học phí: 60 Nghìn đến 90 Nghìn

  - Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  - Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

  - Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

  - Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

  - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

  - Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.


  Loại hình trường
  Trường mầm non công lập
  Nhận trẻ từ
  12 tháng - 5 tuổi
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội

  Danh sách các trường lân cận được phụ huynh quan tâm nhiều

  Vị trí

  Địa chỉ
  Ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
  Chỉ đường
  Sử dụng Google Maps
  Trường mầm non Tuổi Xanh 2 - Tân Hội

  Các trường mầm non lân cận được quan tâm, tìm hiểu nhiều

  Xung quanh địa chỉ Ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội

  Tìm trường mầm non tốt cho con theo vị trí