Trường mầm non Sunny House

Đề xuất chỉnh sửa

Giới thiệu về Trường mầm non Sunny House

Trường mầm non Sunny House xây dựng mục tiêu giáo dục: Giúp trẻ em phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, hình thành và phát triển ở trẻ những kỹ năng sống cần thiết, phù hợp độ tuổi.

Nguyên tắc giáo dục của nhà trường là chăm sóc giáo dục trẻ một cách linh hoạt không gò ép, tạo cho trẻ tâm lý thoải mái, được tôn trọng, thương yêu, phát triển hài hòa nhân cách. Đảm bảo trẻ phát triển toàn diện các mặt thể chất, tâm lý và xã hội.

Giáo viên mầm non SUNNYHOUSE phối hợp các phương pháp giáo dục và hình thức phù hợp đối với từng độ tuổi của trẻ. Kết hợp chặt chẽ việc chăm sóc và giáo dục, trẻ em lớn khôn thông qua quá trình tăng trưởng và phát triển ý thức.

Sunny House quan tâm chăm sóc đối với từng cá nhân học sinh, không thiên lệch và giáo dục theo kiểu rập khuân. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, dẫu biết là nhà trường có nhiệm vụ phát triển toàn diện cho trẻ, song không thể coi đây là nơi duy nhất để đảm bảo sự phát triển cho trẻ. Cha mẹ luôn đóng vai trò quan trọng nhất trong việc định hình tư cách trẻ, nên giữa gia đình và nhà trường phải thống nhất về mục tiêu, phương pháp giáo dục, để tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt.

Các chi nhánh thuộc Trường mầm non Sunny House

Trường mầm non Sunny House - Bùi Xương Trạch

1. Trường mầm non Sunny House - Bùi Xương Trạch

Kiddi viết: Trường mầm non Sunny House - Bùi Xương Trạch áp dụng chương trình giảng dạy theo chuẩn giáo dục...

Ảnh

Thương hiệu này chưa tải lên bất cứ ảnh nào.
Hãy là người tiên phong, tải lên bức ảnh đầu tiên!

Trường mầm non Sunny House
kiddier
08, Tháng tư, 2016
Trường mầm non Sunny House
kiddier
08, Tháng tư, 2016
Trường mầm non Sunny House
kiddier
08, Tháng tư, 2016
Click để xem 2 ảnh nữa
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường mầm non Sunny House
ảnh của Đội ngũ Kiddi tại Trường mầm non Sunny House

Bình luận

Cơ sở vật chất

Sân chơi trong nhàSân chơi trong nhà
Xem camera trực tuyếnXem camera trực tuyến

Dịch vụ

Ăn sángĂn sáng
Đón muộnĐón muộn
Trông thứ bảyTrông thứ bảy
Báo lỗi