Trường Mầm non Pooh's House

Đề xuất chỉnh sửa

Giới thiệu về Trường Mầm non Pooh's House

Tại mầm non Pooh's House, trẻ được nuôi dạy trong môi trường học tập an toàn, sạch sẽ và tràn đầy tình yêu thương. Nhà trường luôn theo dõi sát xao sự phát triển của trẻ theo biểu đồ tăng trưởng, tập trung khai thác các mặt mạnh của trẻ nhằm giúp cho trẻ phát triển trong hết khả năng của mình thông qua các hoạt động vui chơi phản ánh sinh hoạt, thông qua các môn học để góp phần hình thành 5 mặt giáo dục: Phát triển thể chất, Phát triển ngôn ngữ, Phát triển tình cảm xã hội, Phát triển nhận thức, Phát triển thẩm mỹ.

Các chi nhánh thuộc Trường Mầm non Pooh's House

Ảnh

Thương hiệu này chưa tải lên bất cứ ảnh nào.
Hãy là người tiên phong, tải lên bức ảnh đầu tiên!

Trường Mầm non Pooh's House
kiddier
27, Tháng năm, 2016

Bình luận