Lớp mầm non song ngữ Anh - Đức Hallowed School

Đề xuất chỉnh sửa

Giới thiệu về Lớp mầm non song ngữ Anh - Đức Hallowed School

Lớp sẽ bắt đầu nhận bé từ 30/9/2019 và sẽ hết nhận bé khi đủ sỉ số 20 bé

Chỉ nhận bổ sung chỗ trống nếu có bé nghỉ hoặc sau 1 năm khi các bé 5 tuổi vào lớp 1 !

Các chi nhánh thuộc Lớp mầm non song ngữ Anh - Đức Hallowed School

Ảnh

Thương hiệu này chưa tải lên bất cứ ảnh nào.
Hãy là người tiên phong, tải lên bức ảnh đầu tiên!

Bình luận