Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)

Đề xuất chỉnh sửa

Giới thiệu về Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)

Được hình thành và phát triển bởi các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc ở các trường quốc tế trong và ngoài nước với bề dày 6 năm thành lập và 5 cơ sở mầm non song ngữ và Montessori

Các chi nhánh thuộc Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)

1. Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy) - Nguyễn Chánh

Kiddi viết: Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm và Trải Nghiệm Osaka (Osaka Montessori Academy) có bề dày kinh...

Ảnh

Thương hiệu này chưa tải lên bất cứ ảnh nào.
Hãy là người tiên phong, tải lên bức ảnh đầu tiên!

Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
kiddier
10, Tháng chín, 2019
Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
kiddier
06, Tháng chín, 2019
Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
kiddier
10, Tháng chín, 2019
Click để xem 27 ảnh nữa
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)
ảnh của Học Viện Gds O. tại Học Viện Mầm Non Giáo Dục Sớm Osaka (Osaka Montessori Academy)

Bình luận

Cơ sở vật chất

Sân chơi ngoài trờiSân chơi ngoài trời
Sân chơi trong nhàSân chơi trong nhà
Thư việnThư viện
Xem camera trực tuyếnXem camera trực tuyến

Dịch vụ

Ăn sángĂn sáng
Đón muộnĐón muộn
Trông thứ bảyTrông thứ bảy
Xe buýt đưa đónXe buýt đưa đón
Báo lỗi