Trường mầm non Hoa Hồng - Kim Tân

An Bình, Phường Kim Tân

Học phí: 100 Nghìn đến 125 Nghìn

  Trường mầm non Hoa Hồng - Kim Tân được thành lập từ tháng 8 năm 1994 với tên gọi là Trường Mầm non Kim Tân - Thị xã Lào Cai. Tháng 8/1996, trường được đổi tên thành Trường mầm non Hoa Hồng - Kim Tân - Thành phố Lào Cai. Trường được xây dựng trên địa bàn Phường Kim Tân với tổng diện tích là 2.535,6 m2. Ngày đầu tiên mới thành lập, trường có 5 nhóm, lớp học với 161 trẻ, 15 cán bộ giáo viên (CBGV). Từ năm học 2002 - 2003 trở lại đây nhà trường đã hoàn thiện đủ cơ cấu lớp học với tổng số từ 8 đến 10 lớp với số học sinh giao động từ 285 đến 355 trẻ, số trẻ tính đến tại thời điểm hiện tại năm học 2013-2014 là 289 trẻ/08 lớp)


  Loại hình trường
  Trường mầm non công lập
  Nhận trẻ từ
  12 tháng - 5 tuổi
  Điện thoại
  Địa chỉ
  An Bình, Phường Kim Tân

  Danh sách các trường lân cận được phụ huynh quan tâm nhiều

  Vị trí

  Địa chỉ
  An Bình, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai
  Chỉ đường
  Sử dụng Google Maps
  Trường mầm non Hoa Hồng - Kim Tân

  Các trường mầm non lân cận được quan tâm, tìm hiểu nhiều

  Xung quanh địa chỉ An Bình, Phường Kim Tân

  Tìm trường mầm non tốt cho con theo vị trí