Trường mầm non Hoa Hồng - Hoàng Đồng

Thôn Hoàng Tân, Xã Hoàng Đồng

Học phí: 90 Nghìn

  Với những nỗ lực, cố gắng trong năm học 2017 - 2018, Trường mầm non Hoa Hồng - Hoàng Đồng đã duy trì hoàn thành công nhận phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đạt và vượt chỉ tiêu, tham gia các hội thi của cô và trẻ đều đạt thành tích cao.

  Bước sang năm học 2018 - 2019, nhà trường có tổng số 67 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 628 trẻ, theo học tại 14 lớp tại trường chính và 3 điểm trường. 100% giáo viên của nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, mến trẻ.

  Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong toàn trường, ngay khi bước vào năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên, nhân viên nâng cao sự sáng tạo, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin soạn bài trên máy tính, thiết kế giáo án điện tử; chú trọng chế độ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cho trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được vui chơi học tập trong một môi trường thân thiện, phù hợp với lứa tuổi mầm non.


  Loại hình trường
  Trường mầm non công lập
  Nhận trẻ từ
  12 tháng - 5 tuổi
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Thôn Hoàng Tân, Xã Hoàng Đồng

  Vị trí

  Địa chỉ
  Thôn Hoàng Tân, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
  Chỉ đường
  Sử dụng Google Maps
  Trường mầm non Hoa Hồng - Hoàng Đồng

  Các trường mầm non lân cận được quan tâm, tìm hiểu nhiều

  Xung quanh địa chỉ Thôn Hoàng Tân, Xã Hoàng Đồng