Trường Mầm Non Cẩm Hoàng - Cẩm Hoàng

Cẩm Hoàng

Học phí: 500 Nghìn

  Trường mầm non Cẩm Hoàng được thành lập từ năm 1983, là một trường học thuộc xã nông thôn của huyện Cẩm Giàng. Trải qua 35 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương, đảm bảo cho chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục lâu dài và bền vững. Từ những năm 1990 đến năm 2007, trường Mầm non Cẩm Hoàng luôn là lá cờ đầu của huyện Cẩm Giàng về phong trào phát triển giáo dục, nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc, được UBND huyện trao Bằng khen, giấy khen. Tuy nhiên, từ năm 2007 đến 2017, phong trào giáo dục của nhà trường chưa thực sự khởi sắc do chưa đáp ứng được với yêu cầu của chương trình Giáo dục Mầm non hiện nay nhất là về điều kiện cơ sở vật chất.


  Loại hình trường
  Trường mầm non công lập
  Nhận trẻ từ
  24 tháng - 5 tuổi
  Địa chỉ
  Cẩm Hoàng

  Vị trí

  Địa chỉ
  Cẩm Hoàng, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
  Chỉ đường
  Sử dụng Google Maps
  Trường Mầm Non Cẩm Hoàng - Cẩm Hoàng

  Nhóm review, tìm trường mầm non tốt cho con

  Bạn muốn nhận review, chia sẻ thông tin và tư vấn của các phụ huynh khác về Trường Mầm Non Cẩm Hoàng - Cẩm Hoàng?

  Review các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ Hải Dương - Nhóm Facebook

  Review các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ Hải Dương

  Nhóm Facebook


  Các trường mầm non lân cận được quan tâm, tìm hiểu nhiều

  Xung quanh địa chỉ Cẩm Hoàng