Trường mầm non Thượng Giáo - Thượng Giáo

Xã Thượng Giáo

Học phí: 23 Nghìn

  • Ăn sáng

Trường mầm non Thượng Giáo - Thượng Giáo hiện nay có cơ cấu tổ chức bộ máy theo với quy định. Có hội đồng trường , trường có tổ chuyên môn. Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục cấp trên; Thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành giáo dục và địa phương phát động.

Nhà trường thực hiện công tác quản lý chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước; luôn chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương. Tổ chuyên môn của nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

Trường mầm non Thượng Giáo - Thượng Giáo trong những năm qua thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả triển khai và thực hiện kế hoạch năm sau cao hơn năm trước.


Loại hình trường
Trường mầm non công lập
Nhận trẻ từ
12 tháng - 5 tuổi
Điện thoại
Địa chỉ
Xã Thượng Giáo

Danh sách các trường lân cận được phụ huynh quan tâm nhiều

Vị trí

Địa chỉ
Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn
Chỉ đường
Sử dụng Google Maps
Trường mầm non Thượng Giáo - Thượng Giáo

Tìm trường mầm non tốt cho con theo vị trí

Các trường mầm non lân cận được quan tâm, tìm hiểu nhiều

Xung quanh địa chỉ Xã Thượng Giáo